geinformeerd en kregen een plattegrondje mee. We moesten boven in het gebouw beginnen. Daar ga je natuurlijk naar toe per lift. Daar konden we meteen naar buiten voor een kort trailtje van 200 meter. Op deze plek werd de jacht op de bizons georganiseerd. De Indianen hadden een speciale tactiek om de bizons naar de rand van een klif te jagen waar ze dan massaal overheen vielen. Dit leverde voedsel en werkmateriaal voor maanden op. Alles werd gebruikt: van het vlees tot de huiden, de ingewanden en de botten. We zagen de klif waar dit alles gebeurde. Interessant om te zien. Daarna gingen we weer naar binnen en was er in het museum
4 augustus 2017
Fort Macleod - Many Glacier
 Many Glacier CG $ 23
Gereden  266 km
Benzine $ 34 (2,819)
Overige uitgaven C$ 83 $ 46