het huis van tante Jo en ome Herman. Ook zij wonen hier prachtig. Jeffrey kwam ons daarna weer ophalen en we hebben een erg gezellige avond gehad met een biertje en een wijntje. Wat ontzettend leuk om elkaar na zoveel jaar weer te zien. Natuurlijk kwamen er veel jeugdherinne- ringen ter sprake.Het was dan ook al na twaalven toen we onze camper opzochten.