deel van de tour. Er was ook een in- ventarislijst met vermelding van de waarde van de slaven. Die werd bepaald door welke vaardigheden ze bezaten.  Daarna bezochten we the